Praktijkvisie

Huis ArtsenPraktijk Mol
bestaat uit verschillende stukken en dimensies. We leggen samen telkens opnieuw de puzzel.

In ons huis staat de mens centraal.
De patiënt is deelgenoot aan de eigen zorg in alle aspecten van gezondheid:
acuut en chronisch, fysiek en mentaal, preventief en curatief, sociaal en economisch.
In veiligheid en geborgenheid is de meest optimale zorg een gedeelde verantwoordelijkheid tussen arts en patiënt.
Onze  artsen zijn menselijke artsen. We streven naar een gezonde balans tussen werk en leven.
We delen verbazing en verwondering in respect voor mekaar.

Huis AP Mol vormt -met de T van team- onze THUIS. Het is een huis van wederzijds vertrouwen.
Als gelijkwaardige partners werken we als collega-artsen samen
met patiënten, met personeelsleden, met huisartsen-in-opleiding, met stagiair(e)s
en met het multidisciplinair netwerk omheen onze huisartsengroepering.

Onze structuur hoort glashelder te zijn met communicatie als continue uitdaging:
breed gedragen, analytisch uitwisselend,  kritisch denkend, niet-oordelend luisterend,
heerlijk heldere eerstelijnsgezondheidszorg

Ons huis is stevig gefundeerd:
wetenschappelijke onderbouwd, ethisch verantwoord, geconventioneerd, technologisch evoluerend.

Huis AP Mol is -net als een ander huis- nooit af.
Er is ruimte voor verandering en groei. De praktijkwerking en de mensen erin vormen bronnen van inspiratie.
Een positieve ingesteldheid en een open blik naar de toekomst creëren mogelijkheden en kansen.
We stellen voorop nooit te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming en …

Het geheel is meer dan de som van de delen.

Nieuws over de praktijk

Belangrijke mededeling

 Om de continuïteit van onze zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen nemen we geen nieuwe patiënten die buiten Mol wonen meer aan.

De zorg kan efficiënter georganiseerd worden in de praktijk dan tijdens een huisbezoek. Daarom vragen we om zoveel mogelijk op consultatie te komen, desnoods mits het inschakelen van extra hulp.

Patiënten die meermaals zonder verwittiging niet komen opdagen op hun afspraak zullen geblokkeerd worden en gevraagd worden om een andere praktijk te zoeken.

Opgelet!

Verslaggeving aan de huisarts.
Aan de inschrijvingen van het ziekenhuis, Medimol of op de privéraadpleging van de specialisten vermeld je steeds wie je huisarts is om administratieve problemen te voorkomen.

Beschikbaarheid bij drukte
​Indien alle spreekuren volzet zijn, wordt er extra spreekuur voorzien!
​Deze extra afspraken kunnen vaak enkel telefonisch worden vastgelegd en zijn voorbehouden voor dringende zaken die dezelfde dag in orde moeten gebracht worden. 
Er kunnen steeds afspraken voor de volgende werkdag gepland worden.

Artsenpraktijk Mol (APMol)
Tel: 014/315030

Zavelstraat 21,
2400 Mol

Jakob Smitslaan 57,
2400 Mol