Praktijkvisie

Huis ArtsenPraktijk Mol
bestaat uit verschillende stukken en dimensies. We leggen samen telkens opnieuw de puzzel.

In ons huis staat de mens centraal.
De patiënt is deelgenoot aan de eigen zorg in alle aspecten van gezondheid:
acuut en chronisch, fysiek en mentaal, preventief en curatief, sociaal en economisch.
In veiligheid en geborgenheid is de meest optimale zorg een gedeelde verantwoordelijkheid tussen arts en patiënt.
Onze  artsen zijn menselijke artsen. We streven naar een gezonde balans tussen werk en leven.
We delen verbazing en verwondering in respect voor mekaar.

Huis AP Mol vormt -met de T van team- onze THUIS. Het is een huis van wederzijds vertrouwen.
Als gelijkwaardige partners werken we als collega-artsen samen
met patiënten, met personeelsleden, met huisartsen-in-opleiding, met stagiair(e)s
en met het multidisciplinair netwerk omheen onze huisartsengroepering.

Onze structuur hoort glashelder te zijn met communicatie als continue uitdaging:
breed gedragen, analytisch uitwisselend,  kritisch denkend, niet-oordelend luisterend,
heerlijk heldere eerstelijnsgezondheidszorg

Ons huis is stevig gefundeerd:
wetenschappelijke onderbouwd, ethisch verantwoord, geconventioneerd, technologisch evoluerend.

Huis AP Mol is -net als een ander huis- nooit af.
Er is ruimte voor verandering en groei. De praktijkwerking en de mensen erin vormen bronnen van inspiratie.
Een positieve ingesteldheid en een open blik naar de toekomst creëren mogelijkheden en kansen.
We stellen voorop nooit te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming en …

Het geheel is meer dan de som van de delen.

Nieuws over de praktijk

Dr Steve Van den Bulck afwezigheid.

Dr Steve Van den Bulck zal vanaf februari 2024 voorlopig niet meer op maandag in de praktijk werken omwille van een tijdelijke opdracht aan de universiteit van Hasselt.

WAT MOET JE ZEKER WETEN OVER AP MOL

Om de continuïteit van zorg voor onze patiënten te garanderen, kunnen op dit moment enkel inwoners van de gemeente Mol zich aanmelden als nieuwe patiënt.

De zorg kan beter georganiseerd worden tijdens een raadpleging dan tijdens een huisbezoek. Daarom vragen we om zoveel mogelijk op raadpleging langs te komen te komen. Schakel hulp van een familielid, buur of … in!

Patiënten die meermaals zonder verwittiging op een geplande raadpleging niet komen opdagen, zullen geblokkeerd worden in ons afsprakensysteem en gevraagd worden om een andere huisartsenpraktijk te zoeken voor opvolging. Wie een afspraak plant en niet opdaagt, neemt de plaats in van een andere patiënt die hulp nodig heeft!

Indien alle spreekuren volzet zijn, worden er elke dag extra afspraken voorzien! ​Deze afspraken zijn vaak online niet zichtbaar en enkel telefonisch te plannen, omdat we deze afspraken voorbehouden voor dringende zaken die de dag zelf behandeld moeten worden. Afspraken voor de volgende werkdag zijn online wel zichtbaar.

Aan de inschrijvingen van het ziekenhuis, Medimol of op de privéraadpleging van de specialisten geeft u steeds correct door wie uw vaste huisarts is om administratieve problemen, zoals het ontbreken van verslaggeving in uw dossier, te voorkomen.

Artsenpraktijk Mol (APMol)
Tel: 014/315030

Zavelstraat 21,
2400 Mol

Jakob Smitslaan 57,
2400 Mol