Voorschrift
of attest

Hoe krijg ik een voorschrift/attest?

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Hoe laat ik een document invullen?

Formulieren om in te vullen vereisen dat U op consultatie komt.

  Nieuws over de praktijk

  Belangrijke mededeling

   Om de continuïteit van onze zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen nemen we geen nieuwe patiënten die buiten Mol wonen meer aan.

  De zorg kan efficiënter georganiseerd worden in de praktijk dan tijdens een huisbezoek. Daarom vragen we om zoveel mogelijk op consultatie te komen, desnoods mits het inschakelen van extra hulp.

  Patiënten die meermaals zonder verwittiging niet komen opdagen op hun afspraak zullen geblokkeerd worden en gevraagd worden om een andere praktijk te zoeken.

  Opgelet!

  Verslaggeving aan de huisarts.
  Aan de inschrijvingen van het ziekenhuis, Medimol of op de privéraadpleging van de specialisten vermeld je steeds wie je huisarts is om administratieve problemen te voorkomen.

  Beschikbaarheid bij drukte
  ​Indien alle spreekuren volzet zijn, wordt er extra spreekuur voorzien!
  ​Deze extra afspraken kunnen vaak enkel telefonisch worden vastgelegd en zijn voorbehouden voor dringende zaken die dezelfde dag in orde moeten gebracht worden. 
  Er kunnen steeds afspraken voor de volgende werkdag gepland worden.

  Artsenpraktijk Mol (APMol)
  Tel: 014/315030

  Zavelstraat 21,
  2400 Mol

  Jakob Smitslaan 57,
  2400 Mol